آذر ۱۹, ۱۳۹۶
ریداریکت دامنه

ریداریکت دامنه

ریداریکت دامنه     انواع ریدایرکت به وسیله فایل htaccess. ریدایرکت ۳۰۱، ریدایرکت دائمی است که از یک URL به یک URL دیگر صورت می‌گیرد. در واقع، ریدایرکت ۳۰۱ بازدیدکنندگان و موتورهای جستجو […]