آبان ۴, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت هفتم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت هفتم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت ششم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت ششم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت پنجم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت پنجم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت چهارم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت چهارم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت دوم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۹, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت اول

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۶
منوهای یونیتی

دسترسی به components ها در اسکریپت یونیتی

دسترسی به components ها در اسکریپت یونیتی   در محیط یونیتی با استفاده از Inspector تغییراتی بروی آبجکت ها می توانید بدهید. مثلا تغییر components هایی مثل تغییر جهت , زاویه , […]