آبان ۴, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت هفتم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت هفتم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت ششم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت ششم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت پنجم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت پنجم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت چهارم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت چهارم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت دوم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۹, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت اول

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۷

دانلود مدل سه بعدی بوگاتی کایرون-bugatti chiron

دانلود مدل سه بعدی بوگاتی که با نرم افزار blender طراحی شده است پولیگان های این مدل متوسط می باشد و آماده برای رندرگیری شده است. دانلود مدل سه بوگاتی کایرون-bugatti chiron […]