آبان ۱۵, ۱۳۹۷
آموزش نور پردازی در یونیتی

آموزش نور پردازی در یونیتی

آموزش نور پردازی در یونیتی آموزش نور پردازی در یونیتی سرفصل های این آموزش : ۱- آموزش کار با Point Light , Direction Light, Spoting Light , Area Light ۲- آموزش bake […]
آبان ۴, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت هفتم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت هفتم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت ششم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت ششم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت پنجم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت پنجم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت چهارم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت چهارم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity - قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت دوم

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]
مهر ۹, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی در Unity

آموزش برنامه نویسی در Unity – قسمت اول

آموزش برنامه نویسی در Unity آموزش برنامه نویسی در یونیتی این آموزش ها که هفته ای دو یا سه قسمت در سایت قرار داده میشوند سرفصل های این آموزش از سایت رسمی […]